Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 – RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych jest firma TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. , Mikołowska 73, 44-203 Rybnik.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez firmę „TWOIarchitekci” za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

„TWOIarchitekci” przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów cywilnoprawnych uwzględniając okres 3 lat na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:

Przesłany drogą pisemną, złożony ustnie w siedzibie firmy TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. , Mikołowska 73, 44-203 Rybnik, lub przesłany na adres e-mail: kontakt@twoi-architekci.pl

W celu ułatwienia realizacji spraw prosimy o dopisek: [Uprawnienia RODO].